Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-06-01 10:13
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawska z działki ew. 640/8 na działkę ew. 549/18 i 549/16 w miejscowości Borzęcin Duży gmina Stare Babice. Numer referencyjny: JRP / ZO / 04 / 05 / 2017 Termin składania ofert upłynął dnia 09.06.2017 r. o godz. 12:00