Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2019 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-05-29 10:39
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawska z działki ew. 640/8 na działkę ew. 549/18 i 549/16 w miejscowości Borzęcin Duży gmina Stare Babice Numer referencyjny: JRP/ZO/04/05/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 04.06.2019 r. o godz. 12.00