Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2020 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-25 15:17
Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00