Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2018 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-05-23 13:00
Wykonanie automatyki przepompowni sieciowej na potrzeby zad.44 " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ul. Sportową i Białej Góry" Numer referencyjny: JRP/ZO/05A/05/2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2018 r. do godz. 14:00