Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-23 14:41
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00