Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-05-22 16:10
Wykonanie obudowy wykopu pod zbiornik przepompowni ścieków DN1500 (Dz1800) na potrzeby zadania: zad.44 " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry" Numer referencyjny: JRP/ZO/08/05/2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2018 r. do godz. 12:00