Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-13 17:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00