Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2021 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2021 r.

Dodany przez DPR w dniu 2021-02-08 17:50
Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Część: opracowanie dokumentacji technicznej w celu podłączenie studni St 9 do SUW”). Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 2 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 17.02.2021 r. o godz. 14.00