Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2017 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-03-07 18:47
Organizacja, realizacja, obsługa Eko-Pikniku o charakterze edukacyjno-ekologicznym i promocja projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice. Numer referencyjny: JRP / ZO / 01/ 03 / 2017 Termin składania ofert upłynął dnia 17.03.2017 r.