Facebook

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2020 r.

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-05-07 14:37
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 15.05.2020 r. o godz. 12.00