Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2015 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 30.09.2015 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2015-09-30 12:59
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Część II ? instalacja elektryczna i teletechniczna) Numer referencyjny: EKO / PR / 2/ 9 / 2015 Zamówienia udzielono dnia 30.10.2015 r.