Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 29.06.2018 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 29.06.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-06-29 14:28
Dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Borzęcin Mały, Borzęcin Duży i Stare Babice. Część II (Zad. 48 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Lema, ul. Miłej w miejscowości Stare Babcie i Latchorzew w gm. Stare Babice) Numer referencyjny: JRP / PR / 9 / 6 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 17.07.2018 r. o godz. 12.00