Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 29.03.2019 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 29.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-03 15:32
Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice Numer referencyjny: JRP / PU / 1 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 07.05.2019 r. o godz. 12.00