Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 26.07.2018 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 26.07.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-07-26 15:06
Dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Borzęcin Mały, Borzęcin Duży i Stare Babice. Część II (Zad. 48 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul. Lema, ul. Miłej w miejscowości Stare Babcie i Latchorzew w gm. Stare Babice) Numer referencyjny: JRP / PR / 11 / 7 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 10.08.2018 r. o godz. 12.00