Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2019 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-30 17:14
Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry (Etap: odtworzenie nawierzchni w ul. Sportowej) Numer referencyjny: JRP / PR / 4 / 4 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 04.06.2019 r. o godz. 12.00