Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 23.03.2016 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 23.03.2016 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2016-03-23 14:58
?Zagospodarowanie osadów ? instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Etap III: dostawa urządzeń z rozmieszczeniem, instalacją oraz towarzyszącymi jej robotami budowlanymi) ? część 9 Dostawa pomp perystaltycznych wraz z orurowaniem i paleto-pojemnikami?. Numer referencyjny: JRP / PD / 5 / 3 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 06.04.2016 r. o godz. 13.00