Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 19.12.2017 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 19.12.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-12-19 15:46
"Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci zawartości piaskownika (kod 19 08 02) oraz skratek (kod 19 08 01) z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach" Numer referencyjny: EKO / PU / 1 / 12 / 2017 Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 11.00