Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 16.03.2016 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 16.03.2016 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2016-03-16 15:23
?Zagospodarowanie osadów ? instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Etap III: dostawa urządzeń z rozmieszczeniem, instalacją oraz towarzyszącymi jej robotami budowlanymi) ? część 1 Dostawa przenośników bezosiowych spiralnych oraz stacji rozładunku Big-bagów wraz z montażem?. Numer referencyjny: JRP / PD / 1 / 3 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 24.03.2016 r. o godz. 12.00