Facebook

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 10.03.2016 r.

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 10.03.2016 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2016-03-10 15:27
?Budowa kanału tłocznego z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach do rowu ożarowskiego Etap II (Część 1 ? przebudowa rowów melioracyjnych: O-16/3 i O-16/3/8)?. Numer referencyjny: JRP / PR / 2 / 3 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 04.04.2016 r. o godz. 12.00