Facebook

Strona Archiwalna Eko-Babice

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2021 r.

Dodany przez DPR w dniu 2021-03-24 08:15
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap II: wykonanie otworu rozpoznawczego – pilotażowego St. 2 w miejsc. Zalesie) Numer referencyjny: JRP / ZO / 2 / 3 / 2021 Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2021 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2021 r.

Dodany przez DPR w dniu 2021-02-08 17:50
Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II (Część: opracowanie dokumentacji technicznej w celu podłączenie studni St 9 do SUW”). Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 2 / 2021 Termin składania ofert upłynął dnia 17.02.2021 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-25 15:17
Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-13 17:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.11.2020 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-10 18:28
Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 7 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu
Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 13.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-05 11:51
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-30 14:49
Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 10.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-29 13:33
Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 4 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-23 14:41
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-07 19:37
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli (Etap: Kosztorysy inwestorskie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej) Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 3 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 14.10.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-05-07 14:37
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 15.05.2020 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-03-03 11:49
Dostawa fabrycznie nowego odbiornika GPS wraz z anteną i kontrolerem do pomiarów geodezyjnych Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 3 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 11.03.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-02-10 11:59
Zakup i dostawa wolnostojących kontenerów na odpady do PSZOK w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 2 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.02.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-11-22 14:31
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice. Zamówienie 7 – monitoring wraz z rejestratorem i monitorami do odtwarzania Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 20 / 11 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 28.11.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-09-05 15:56
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice. Zamówienie 11 – Kontenery wolnostojące Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 19 / 9 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 13.09.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-07-31 16:48
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice. Zamówienie 11 – Kontenery wolnostojące Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 18 / 7 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 08.08.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 31.07.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice. Zamówienie 2 – Kontenery systemowe Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 17 / 7 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 08.08.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-07-12 17:01
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice. Zamówienie 3 i 4 – Ogrodzenie systemowe wraz fundamentami bramowymi Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 16 / 7 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 30.07.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-05-29 10:39
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawska z działki ew. 640/8 na działkę ew. 549/18 i 549/16 w miejscowości Borzęcin Duży gmina Stare Babice Numer referencyjny: JRP/ZO/04/05/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 04.06.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-19 12:57
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na przepompowniach ścieków w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 13 / 4 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 26.04.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-03-18 16:13
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne. Część IV: podesty sceniczne Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 11 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 20.03.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-03-15 16:03
Uprzątnięcie wyznaczonych części działek o nr ewidencyjnych: 547/19; 547/14; 536; 803/1 obręb Stare Babice będących we władaniu GPK "EKO-BABICE" Sp z o.o. Numer referencyjny: DIMiR/ZO/10/3/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 20.03.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-03-14 09:46
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach – baterie zlewozmywakowe Numer referencyjny: DIMIR/ZO/9/3/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 21.03.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-02-27 16:19
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach – baterie zlewozmywakowe Numer referencyjny: DIMIR/ZO/8/2/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 07.03.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-02-22 09:15
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w urządzenia dla osób niepełnosprawnych Numer referencyjny: DIMIR/ZO/7/2/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 01.03.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-02-20 10:20
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne. Część III: parawany sceniczne Numer referencyjny: DIMIR/ZO/6/2/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 28.02.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne. Część II: stoły i krzesła Numer referencyjny: DIMIR/ZO/5/2/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 27.02.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-02-14 11:59
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne. Część I: meble tapicerowane Numer referencyjny: DIMIR/ZO/4/2/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 21.02.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-01-25 15:52
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Domu Kultury w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMIR/ZO/3/1/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 06.02.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w urządzenia dla osób niepełnosprawnych Numer referencyjny: DIMIR/ZO/2/1/2019 Termin składania ofert upłynął dnia 05.02.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-01-11 10:22
Dostawa urządzeń czyszczących do obsługi technicznej kompleksu budynków: szkolno-dydaktycznych, ośrodka kultury oraz hali sportowej z zapleczem w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 1 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 22.01.2019 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-12-06 16:41
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Domu Kultury w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 33 / 12 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 17.12.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-12-03 17:09
Dostawa oprogramowania na potrzeby Domu Kultury w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 32 / 12 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 11.12.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu
Dostawa urządzeń czyszczących do obsługi technicznej kompleksu budynków: szkolno-dydaktycznych, ośrodka kultury oraz hali sportowej z zapleczem w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 31 / 11 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 06.12.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-11-27 15:55
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Domu Kultury w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMIR/ZO/29/11/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 05.12.2018 r. o godz. 13.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu
Wyposażenia Domu Kultury w Starych Babicach w plansze do gry w carrom Numer referencyjny: DIMiR/ZO/28/11/2018 Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-11-08 13:34
Dostawa podestu ruchomego – podestu koszowego na przyczepie samochodowej do obsługi technicznej kompleksu budynków przy ul. Południowej 2 w Zielonkach Parceli gm. Stare Babice Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 26 / 11 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 16.11.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-11-06 15:12
Wyposażenia Domu Kultury w Starych Babicach w system wystawienniczy z oświetleniem Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 25 / 11 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 15.11.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-10-23 14:37
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w oznakowanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych Numer referencyjny: DIMIR/ZO/24/10/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-10-18 15:48
Wyposażenia auli Domu Kultury w Starych Babicach w meble sceniczne Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 23 / 10 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 26.10.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-09-26 16:05
Zakup, dostawa i uruchomienie profesjonalnego biurowego urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner, fax) na potrzeby Domu Kultury w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMIR/ZO/21/9/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 04.10.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu
Doposażenie pomieszczeń Domu Kultury w Starych Babicach w oznakowanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych Numer referencyjny: DIMIR/ZO/20/9/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 04.10.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-09-21 14:36
Wykonanie podziału nieruchomości zabudowanych infrastrukturą komunalną będącą własnością GPK „Eko-Babice” Sp. z o.o. Numer referencyjny: JRP / ZO / 16 / 09 / 2018 Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2018 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2018 r..

Dodany przez DPR w dniu 2018-08-17 15:46
„Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego do sali muzycznej Domu Kultury w Starych Babicach” Numer referencyjny: DIMIR/ZO/15/8/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 27.08.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu
„Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego do sali muzycznej Domu Kultury w Starych Babicach” Numer referencyjny: DIMIR/ZO/14/8/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 27.08.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-08-06 17:30
Wyposażenie Auli w sprzęt do nagrywania wideo z funkcją "na żywo" oraz wyposażenie auli w ekran kinowy oraz profesjonalny projektor do wyświetlania filmów w ramach projektu pn. „Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice (...) Numer referencyjny: DIMIR/ZO/13/8/2018 Termin składania ofert upłynął dnia 14.08.2018 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-07-05 15:43
Organizacja, realizacja, obsługa EkoPikniku o charakterze edukacyjno-ekologicznym i promocyjnym projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice zaplanowanego na dzień 1 września 2018 roku Numer referencyjny: JRP / ZO / 12 / 07 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 17.07.2018 r. o godz. 16.00 Więcej

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-05-23 13:24
Wykonanie automatyki przepompowni ścieków na potrzeby zadania 42 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego, Lawendy w Borzęcinie Małym Numer referencyjny: JRP / ZO / 05 / 05 / 2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2018 r. do godz. 14:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu
Wykonanie automatyki przepompowni sieciowej na potrzeby zad.44 " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ul. Sportową i Białej Góry" Numer referencyjny: JRP/ZO/05A/05/2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2018 r. do godz. 14:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-05-22 16:10
Wykonanie obudowy wykopu pod zbiornik przepompowni ścieków DN1500 (Dz1800) na potrzeby zadania: zad.44 " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry" Numer referencyjny: JRP/ZO/08/05/2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 29.05.2018 r. do godz. 12:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2018 r.

Dodany przez DTO w dniu 2018-05-17 15:09
Wynajem koparki wraz z operatorem na potrzeby poniższego zadania: zad.44 " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ul. Sportową i Białej Góry" Numer referencyjny: JRP/ZO/06/05/2018 Termin składania ofert upłynął w dniu 24.05.2018 r. do godz. 12:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-06-01 10:13
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawska z działki ew. 640/8 na działkę ew. 549/18 i 549/16 w miejscowości Borzęcin Duży gmina Stare Babice. Numer referencyjny: JRP / ZO / 04 / 05 / 2017 Termin składania ofert upłynął dnia 09.06.2017 r. o godz. 12:00 Więcej

Zapytanie cenowe z dnia 26.05.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-05-26 15:53
Opracowanie projektu wyposażenia pomieszczenia auli w system elektroakustyczny, oświetlenia scenicznego oraz mechaniki scenicznej w kompleksie budynków: szkolno-dydaktycznych, ośrodka kultury oraz hali sportowej z zapleczem w miejscowości Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice. Numer referencyjny: DIMIR / ZC / 4 / 5 / 2017 Termin składania ofert upłynął dnia 05.06.2017 r. do godz. 15:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2017 r.

Dodany przez DTO w dniu 2017-03-15 09:50
Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego Numer referencyjny: JRP/ZO/03/03/2017 Termin składania ofert upłynął 27.03.2017 r. do godz. 12:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2017 r.

Dodany przez DTO w dniu 2017-03-13 13:59
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na potrzeby promocji projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice - część III? Numer referencyjny: JRP/ZO/02/03/2017 Termin składania ofert upłynął 27.03.2017 r. do godz. 12:00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2017 r.

Dodany przez DPR w dniu 2017-03-07 18:47
Organizacja, realizacja, obsługa Eko-Pikniku o charakterze edukacyjno-ekologicznym i promocja projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice. Numer referencyjny: JRP / ZO / 01/ 03 / 2017 Termin składania ofert upłynął dnia 17.03.2017 r. Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016 r.

Dodany przez DPR w dniu 2016-11-08 16:17
Wykonanie prac projektowych Numer referencyjny: JRP / ZO / 11 / 11 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 16.11.2016 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2016 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2016-10-07 13:05
Wykonanie prac projektowych Numer referencyjny: JRP / ZO / 10 / 10 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 19.10.2016 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2016 r.

Dodany przez webmaster w dniu 2016-08-22 14:22
Dostawa materiałów reklamowych Numer referencyjny: JRP / ZC / 9 / 8 / 2016 Termin składania ofert upłynął dnia 26.08.2016 r. Więcej