Facebook

Strona Archiwalna Eko-Babice

Menu

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-25 15:17
Opracowanie analizy i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie gm. Stare Babice oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przepustowości istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej Numer referencyjny: EKO / ZO / 3 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 04.12.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-13 17:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 2 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.11.2020 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-10 18:28
Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 7 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu
Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 6 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 17.11.2020 r. o godz. 13.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-11-05 11:51
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Stare Babice Numer referencyjny: EKO / ZO / 1 / 11 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-30 14:49
Zakup i sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Numer referencyjny: DK / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 10.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-29 13:33
Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników Numer referencyjny: DK / ZO / 4 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 09.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-23 14:41
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży (Etap: odcinek w ul. Spacerowej) Numer referencyjny: JRP / ZO / 5 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-10-07 19:37
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły w Zielonkach-Parceli (Etap: Kosztorysy inwestorskie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej) Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 3 / 10 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 14.10.2020 r. o godz. 14.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-05-07 14:37
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” oraz Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, Gmina Stare Babice” Numer referencyjny: JRP / ZO / 3 / 5 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 15.05.2020 r. o godz. 12.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-03-03 11:49
Dostawa fabrycznie nowego odbiornika GPS wraz z anteną i kontrolerem do pomiarów geodezyjnych Numer referencyjny: JRP / ZO / 1 / 3 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 11.03.2020 r. o godz. 15.00 Więcej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2020 r.

Dodany przez DPR w dniu 2020-02-10 11:59
Zakup i dostawa wolnostojących kontenerów na odpady do PSZOK w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / ZO / 1 / 2 / 2020 Termin składania ofert upłynął dnia 18.02.2020 r. o godz. 15.00 Więcej