Facebook

Strona Archiwalna Eko-Babice

Menu

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 11.10.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-10-11 16:24
Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL Numer referencyjny: DIMiR / PR / 8 / 10 / 2019 Termin składania ofert upłynał dnia 30.10.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 03.10.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-10-03 15:33
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 9 – wiata stalowa) Numer referencyjny: DIMiR / PR / 7 / 10 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 18.10.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 13.09.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-09-18 14:06
Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50 % – Etap I: wykonanie odwiertu St. 1 Numer referencyjny: JRP / PR / 9 / 9 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 06.11.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 10.09.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-09-13 16:56
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej – ul. Pohulanka bis do oczyszczalni ścieków – Etap I Numer referencyjny: JRP / PR / 8 / 9 / 2019 Termin składania ofert upłynał dnia 17.10.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 16.08.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-08-19 10:54
Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL Numer referencyjny: DIMiR / PR / 6 / 8 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 03.09.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 08.08.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-08-13 17:10
Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II Numer referencyjny: JRP / PR / 7 / 8 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 19.09.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 19.07.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-07-23 13:41
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 1 – roboty drogowe, waga samochodowa) Numer referencyjny: DIMiR / PR / 5 / 7 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 06.08.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 05.07.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-07-10 16:23
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne Łaszczyńskiego część I (po zachodniej stronie S8) Numer referencyjny: JRP / PR / 6 / 7 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 13.08.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 14.06.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-06-19 10:07
Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach – etap II Numer referencyjny: JRP / PR / 5 / 6 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 23.07.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 17.06.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-06-17 16:25
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Stare Babice (Zamówienie 1 – roboty drogowe, waga samochodowa) Numer referencyjny: DIMiR / PR / 4 / 6 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 02.07.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 16.05.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-05-21 15:50
Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice Numer referencyjny: JRP / PU / 3 / 5 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 24.06.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 15.05.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-05-16 16:04
Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV Numer referencyjny: DIMiR / PR / 3 / 5 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 30.05.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 26.04.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-30 17:14
Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry (Etap: odtworzenie nawierzchni w ul. Sportowej) Numer referencyjny: JRP / PR / 4 / 4 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 04.06.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 18.04.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-24 11:12
Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50% (Etap I: rurociąg wody surowej) Numer referencyjny: JRP / PU / 2 / 4 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 24.05.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 16.04.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-16 16:44
Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV Numer referencyjny: DIMiR / PR / 2 / 4 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 08.05.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 29.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-04-03 15:32
Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice Numer referencyjny: JRP / PU / 1 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 07.05.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 15.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-03-15 15:57
Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku biurowo-technicznego oczyszczalni ścieków w Starych Babicach Numer referencyjny: DIMiR / PR / 1 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 02.04.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 12.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych – zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasanki)” Numer referencyjny: JRP / PR / 3 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 17.04.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 06.03.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-03-12 14:31
Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do Oczyszczalni – część I (kanał tłoczny) Numer referencyjny: JRP / PR / 2 / 3 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 11.04.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 15.02.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-02-15 14:29
Dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego Numer referencyjny: EKO / PD / 1 / 2 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 27.02.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 17.01.2019 r.

Dodany przez DPR w dniu 2019-01-21 15:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych – zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasanki) Numer referencyjny: JRP / PR / 1 / 1 / 2019 Termin składania ofert upłynął dnia 22.02.2019 r. o godz. 12.00 Więcej

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego z dnia 20.12.2018 r.

Dodany przez DPR w dniu 2018-12-27 13:50
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare Babice Numer referencyjny: JRP / PR / 18 / 12 / 2018 Termin składania ofert upłynął dnia 25.01.2019 r. o godz. 12.00 Więcej